QPVN và hành trình trưởng thành, phát triển.

Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 16/5/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

- Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam sẽ tham dự đối thoại Shangri-la 2019.

- QPVN và hành trình trưởng thành, phát triển.

- Khó khăn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn.

- Hàng loạt quốc gia cam kết chống chủ nghĩa cực đoan trên mạng.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
900