Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng.

Thời sự Quốc phòng ngày 08/8/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng.

- LLVT tích cực giúp nhân dân vùng lũ.

- Asean gắn kết để vững bước.

- Nhiều trường Đại học, Cao đẳng bắt đầu công bố điểm chuẩn.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
888