Tạo đột phá trong huấn luyện từ kết quả đạt được tại Army Game 2019.

Thời sự Quốc phòng ngày 06/9/2019 có những nội dung chính sau đây: 

Thảo luận về cải cách chính sách tiền lương của lực lượng vũ trang.

- QPVN mang trung thu đến cho trẻ em vùng lũ.

- Tạo đột phá trong huấn luyện từ kết quả đạt được tại Army Game 2019.

- Khám sức khỏe miến phí cho người dân quanh Công ty Rạng Đông.

 
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
871