Trong nước

Thời sự Quốc phòng ngày 15/6/2019

Những buổi đầu huấn luyện chuyên ngành của chiến sĩ.

Thời sự Quốc phòng ngày 14/6/2019

Trường sĩ quan thông tin nâng cao chất lượng đào tạo

Thời sự Quốc phòng ngày 13/6/2019

Vùng Cảnh sát biển 2 đấu tranh với tội phạm ma túy.

Thời sự Quốc phòng ngày 12/6/2019

Nghiên cứu, bổ sung chế độ chính sách mới cho dân quân tự vệ.

Thời sự Quốc phòng ngày 11/6/2019

Đặc công Hải quân huấn luyện đổ bộ đường không.

Thời sự Quốc phòng ngày 10/6/2019

Tính khả thi của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

Thời sự Quốc phòng ngày 09/6/2019

Vừa đổi mới quy trình, chương trình đào tạo, vừa tinh giản biên chế trong hệ thống nhà trường quân đội.

Thời sự Quốc phòng ngày 08/6/2019

Đóng góp tích cực, thực chất có trách nhiệm của Việt Nam cho hòa bình Thế giới.

Thời sự Quốc phòng ngày 07/6/2019

Xây dựng TP. Hồ Chí Minh thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Thời sự Quốc phòng ngày 06/6/2019

Bộ đội biên phòng quyết tâm truy quét tội phạm ma túy.
123...Trang cuối