Bài giảng mẫu

Bộ bài giảng tham khảo môn học giáo dục quốc phòng - an ninh cấp Trung học Phổ thông (phần 2- Lớp 11 - 12)

Bộ các bài giảng tham khảo được thiết kế trên phần mềm thông dụng Power Point, cơ sở học liệu phục vụ cho bài giảng (sơ đồ, bản đồ, hình ảnh, video, flash...)

Bộ bài giảng tham khảo môn học giáo dục quốc phòng - an ninh cấp Trung học Phổ thông (phần 1- Lớp 10)

Bộ các bài giảng tham khảo được thiết kế trên phần mềm thông dụng Power Point, cơ sở học liệu phục vụ cho bài giảng (sơ đồ, bản đồ, hình ảnh, video, flash...)

Bài giảng tập huấn: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

Bài giảng tham khảo của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 1

Loạt bài giảng tham khảo của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 1

Hệ thống bài giảng tham khảo của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đà Nẵng

Bài giảng tham khảo Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đà Nẵng- QK5

Loạt bài giảng của Trung Tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên

Loạt bài giảng tham khảo của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên

Loạt bài giảng của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 2

Bài giảng giáo dục quốc phòng an ninh sử dụng Macromedia Flash.

Bài giảng: Kỹ thuật sử dụng súng tiểu liên AK và súng trường CKC

Bài giảng: Dành cho môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Học phần Kỹ thuật bộ binh

Nhóm bài giảng tham khảo

Các bài giảng tham khảo Giới thiệu một số loại vũ khí Bộ binh, sử dụng súng B40, sử dụng súng CKC, Kỹ thuật sử dụng lựu đạn

Mã nguồn Flash một số bài giảng GDQP

Giới thiệu một mã nguồn flash 1 số bài giảng theo cơ chế đề tài
12