Bài giảng giáo dục quốc phòng an ninh sử dụng Macromedia Flash.
Bộ bài giảng giáo dục quốc phòng an ninh, ứng dụng phần mềm Flash 5 của giảng viên GDQP. Thiếu tá Trần Danh Lực bao gồm các bài:

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
dung lượng: 8,2 MB

Nghệ thuật quân sự Việt nam, dung lượng 82MB

Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, dung lượng 104 MB

Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, dung lượng: 16,4MB

Bộ bài giảng đã chạy trên nền Window.exe, các thầy cô có thể download và sử dụng

Download bài 1

Down load bài 2

Download bài 3

Download bài 4