Loạt bài giảng tham khảo của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên
Hệ thống các bài giảng tham khảo của các giảng viên Giáo dục Quốc phòng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên- Đại học Thái nguyên bao gồm các bài:


1- Nghệ thuật quân sự Việt Nam
Giảng viên: Phương Bá Thiết
Định dạng: Power point
Dung lượng: 2.1MB
Tải bài giảng về


2- Bài giảng: Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
Giảng viên: Phương Bá Thiết
Định dạng: Power point
Dung lượng: 1.2MB
Tải bài giảng về


3- Bài giảng: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và động viên công nghiệp
Giảng viên: Phương Bá Thiết
Định dạng: Power point
Dung lượng: 5.47MB
Tải bài giảng về


4- Bài giảng: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
Giảng viên: Bùi Đức Sơn
Định dạng: Power point
Dung lượng: 2.45 MB
Tải bài giảng về


5- Bài giảng: Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao
Giảng viên: Đoàn Quang Thương
Định dạng: Power point
Dung lượng: 7.43MB
Tải bài giảng về6- Bài giảng: Thuốc nổ
Giảng viên: Nguyễn Trọng Ngọc
Định dạng: Power point
Dung lượng: 4.39MB
Tải bài giảng về