Bài giảng tham khảo Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đà Nẵng- QK5
Những bài giảng nghiên cứu tham khảo của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đà Nẵng - Trường quân sự Quân khu 5


1- Bài giảng: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền, biên giới lãnh thổ Quốc gia
Giảng viên: Phan Tuấn Công
Định dạng: Power Point
Dung lượng: 6.83MB
Tải bài giảng2- Bài giảng: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng dân tộc tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam


Định dạng: Power Point

Dung lượng: 327 KB
Tải bài giảng3- Bài giảng: Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí Công nghệ cao
Giảng viên: Nguyễn Thanh Sơn
Định dạng: Power Point
Dung lượng: 4.2 MB
Tải bài giảng4- Bài giảng: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng
Giảng viên: Nguyễn Hoàng Đạo
Định dạng: Power Point
Dung lượng: 10.1 MB
Tải bài giảng5- Bài giảng: Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội


Định dạng: Power Point

Dung lượng: 442 KB
Tải bài giảng6- Bài giảng: Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lất đổ đối với Cách mạng Việt Nam
Giảng viên: Nguyễn Hoàng Đạo
Định dạng: Power Point
Dung lượng: 4.5 MB
Tải bài giảng7- Bài giảng: Xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Định dạng: Power Point

Dung lượng: 1.77 MB
Tải bài giảng8- Bài giảng: Xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Giảng viên: Đoàn Đình Hiệu
Định dạng: Power Point
Dung lượng: 2.149 MB
Tải bài giảng