Bộ các bài giảng tham khảo được thiết kế trên phần mềm thông dụng Power Point, cơ sở học liệu phục vụ cho bài giảng (sơ đồ, bản đồ, hình ảnh, video, flash...)
Bộ bài giảng mẫu môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh lớp 10 được thiết kế dựa trên cơ sở Giáo trình đã ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tái bản lần thứ 2 sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.
 
Bộ bài giảng được thiết kế trên phần mềm Power Point, bao gồm cả các video, các file Media Flash, các file ảnh và Video đã được liên kết vào bài giảng, các thầy cô giảng dạy có thể bổ sung, thay thế hoặc điều chỉnh theo yêu cầu thực tế giảng dạy. Hoặc chuyển sang các định dạng khác thuận tiện cho e-learning. Các file Bài giảng đã được nén lại (Win RAR), khi download về và giải nén là có thể sử dụng, trong quá trình sử dụng, có thể các đường dẫn (link) bị mất hoặc do bài giảng quá lớn về dung lượng, phải cắt để ra ngoài (bài 3, 6..) kính đề nghị các thầy cô kết nối lại để thuận tiện theo dõi cấu trúc bài giảng.
 Ngoài ra, các bài giảng còn có sẵn các file source flash, đã được thiết kế sẵn trên nền tảng Flash 5, có thể mở được ở tất các các phần mềm Flash cao hơn, phục vụ cho sửa chữa, thiết kế lại hoặc sử dụng làm mẫu cho các yêu cầu bài giảng khác. 
 
Bài:
 
 
 Link download:           http://www.mediafire.com/?h1cvp9cwow4uai3
 
Bài: 
 
Link download:  http://www.mediafire.com/?kv9a4cttygvbhnn
Bài:
 
Link download:
1-   http://www.mediafire.com/?v63wfm91xtq9sr9
2-   http://www.mediafire.com/?7hw5316c7b66z52
3-   http://www.mediafire.com/?iu7mykwvv4mw1cp
4-   http://www.mediafire.com/?tvct9bditmisldj
5-   http://www.mediafire.com/view/?8y69mt8pvh8ux#
6-   http://www.mediafire.com/?0424ofhik3sihkq
7-   http://www.mediafire.com/?1htq6qbet1thzbn
 
Bài:
 
Link download:  http://www.mediafire.com/?wflijpbrrrc33bf
Bài:
 
 Link download:    http://www.mediafire.com/?e7lpr8yg5hy46kz
 
Bài: 
 Thực hiện: tech.edu