Bộ các bài giảng tham khảo được thiết kế trên phần mềm thông dụng Power Point, cơ sở học liệu phục vụ cho bài giảng (sơ đồ, bản đồ, hình ảnh, video, flash...)
Bộ bài giảng mẫu môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh lớp 10 được thiết kế dựa trên cơ sở Giáo trình đã ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tái bản lần thứ 2 sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Phần mềm, video và đồ họa do công ty Tech.edu thiết kế.
 
Bộ bài giảng lớp 11, 12 là phần tiếp theo của lớp 10, một số bài có sử dụng tư liệu của phần đã được đăng.
Bộ bài giảng được thiết kế trên phần mềm Power Point, bao gồm cả các video, các file Media Flash, các file ảnh và Video đã được liên kết vào bài giảng, các thầy cô giảng dạy có thể bổ sung, thay thế hoặc điều chỉnh theo yêu cầu thực tế giảng dạy. Hoặc chuyển sang các định dạng khác thuận tiện cho e-learning. Các file Bài giảng đã được nén lại (Win RAR), khi download về và giải nén là có thể sử dụng, trong quá trình sử dụng, có thể các đường dẫn (link) bị mất hoặc do bài giảng quá lớn về dung lượng, phải cắt để ra ngoài (bài 3, 6..) kính đề nghị các thầy cô kết nối lại để thuận tiện theo dõi cấu trúc bài giảng.
 
Các bài giảng thuộc khối lớp 11:
 
 
 Link download từ mediafire
Bài 2 lớp 11
http://www.mediafire.com/download/bfzrqt9n1yvq5il/Bai2lop11.rar
 
 
 Link download từ mediafire
Bài 3 lớp 11
http://www.mediafire.com/download/a4l91ud6bqv4c85/bai3lop11.rar
http://www.mediafire.com/download/gomxhtige1e9oep/biencuongtoquoc.mp4
http://www.mediafire.com/download/4bdhv7gya07i4hc/biencuongtoquoc01.wmv
http://www.mediafire.com/download/cgtosbem9jb67mm/biengioi01.wmv
http://www.mediafire.com/download/z0ysdzzhgdps5d2/Haiquanvietnam.mp4
 
 
 
 
 
 Link download từ mediafire
Bài 4 và bài 6 lớp 11:
http://www.mediafire.com/download/ft0vcn43944c9w9/anhtulieu.rar
http://www.mediafire.com/download/ezrhcn2xhxxf46z/flash1.rar
http://www.mediafire.com/download/cu13ti6sn228v74/flash2.rar
http://www.mediafire.com/download/gecvz83rx7a124m/trinhchieu.rar
http://www.mediafire.com/download/10w5d7n2westom3/video.rar
 
Link download bài giảng từ mediafire
Bài 5 lớp 11
http://www.mediafire.com/download/5z0e779y44tnvoe/bai5lop11.rar
http://www.mediafire.com/download/4hife2c4bi4qeji/bansungtieulienak.wmv
 
 Các bài giảng thuộc khối lớp 12:
 
Link download bài giảng
Bài 2 lớp 12:
http://www.mediafire.com/download/b69vu9is8r8bbzf/Bai2lop12.rar
 
Link download bài giảng
Bài 3 lớp 12:
http://www.mediafire.com/download/vyn4r4n41rhd9l8/Bai3lop12.rar
 
 Link download bài giảng:
Bài 4 lớp 12: 
http://www.mediafire.com/download/ski47xriez7w24s/Bai4lop12.rar
 
 
 link download bài giảng
Bài 5 lớp 12:
http://www.mediafire.com/download/y0go6kt3ng8ochr/Bai5lop12.rar
 
 
 
Link download bài giảng
Bài 6 lớp 12:
http://www.mediafire.com/download/mdaa7ppximmb6e5/Bai6lop12.rar 
 
 
 
Link download bài giảng
Bài 7 lớp 12:
http://www.mediafire.com/download/fl2l4d3lyoon1li/Bai7lop12.rar
 
 
Link download bài giảng
Bài 8 lớp 12:
http://www.mediafire.com/download/jiro3qrgg44c3qn/Bai8lop12.rar
http://www.mediafire.com/download/ktql09s5wwnxjrk/bodoiphongkhongtaptrankhongdetoquocbatngo.wmv
http://www.mediafire.com/download/i8dt1b5b8pigbom/hethongphongkonhandan.wmv
http://www.mediafire.com/download/5j6kzxbnyf52xct/phongkhongnhandan01.wmv
http://www.mediafire.com/download/hlzewq4epq34387/tanconghoaluc.wmv
 
Link download bài giảng
Bài 9 lớp 12: 
http://www.mediafire.com/download/7mnwncckh9buvyy/Bai9lop12.rar