Chương trình Giáo dục

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện tự chủ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh

Quán triệt sâu sắc chủ trương chiến lược của Đảng, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện cần thiết để thực hiện tự chủ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh. Đây là bước tiến quan trọng của Nhà trường.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Quốc gia Hà Nội nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Quốc gia Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo. Qua đó, thu được kết quả tích cực, thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên.

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở Trường Đại học Hồng Đức

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân, trong suốt chặng đường gần 15 năm xây dựng, phát triển, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Hồng Đức đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào truyền thụ kiến thức quốc phòng và an ninh cho thế hệ trẻ.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên quê hương cách mạng Thái Nguyên

Những năm qua, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, trực tiếp góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Cần có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình

Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đảng ngành giáo dục (tháng 6 năm 1957), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải mật thiết liên hệ với gia đình học trò. Bởi vì giáo dục trong nhà trường, chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường tốt hơn. Giáo dục trong nhà trường dù tốt mấy nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn”1.

Đào tạo, tuyển dụng giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh - những vấn đề đặt ra

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên và từ thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn học này, những năm qua, Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng, phát triển, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam

"Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam" là tựa đề bài viết của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

MỘT NGÀY BẰNG 20 NĂM – HÃY KHÓC VÀ HÃY TỰ HÀO!!!

Sau các chiến dịch và các đợt chiến đấu tạo thế (bắt đầu từ ngày 9/4 đến ngày 26/4), ta đã bao vây áp sát Sài Gòn trên năm hướng: hướng Bắc là Quân đoàn 1, Tây Bắc là Quân đoàn 3; Đông là Quân đoàn 4 và 2; Tây Nam là Đoàn 232; Nam là lực lượng chủ lực Quân khu 8; một số đơn vị đặc công và biệt động đã đứng được ở ven và nội đô.

Những cái nhìn sai trái về nền giáo dục Việt Nam

QĐND - Cùng với sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, những năm qua, giáo dục Việt Nam có những chuyển động tích cực và chuyển biến tiến bộ về nhiều mặt. Chính những thành tựu to lớn về giáo dục không chỉ là một trong những động lực thúc đẩy đất nước đi lên, mà góp phần làm cho diện mạo đời sống xã hội ngày càng khởi sắc.

Cần nhận thức đúng quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin

QĐND - Quyền con người (QCN) là thành quả phát triển lâu dài của lịch sử nhân loại, là giá trị cao quý chung của các dân tộc. Ngày nay, QCN được xem như là thước đo sự tiến bộ và trình độ văn minh của các xã hội, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển và bản sắc văn hóa.
123...Trang cuối